O nas
RODZAJE WSPÓŁPRACY
GENERALNY WYKONAWCA
Firma jest gotowa wykonać cały zakres prac od wykopów i układania sieci zewnętrznych do prac wykończeniowych na ukończonych budynkach. Od projektu do oddania do użytku.

PODWYKONAWCA
Wykonujemy prace budowlane o dowolnym stopniu skomplikowania przy użyciu własnej floty sprzętu budowlanego.

PARTNER
Możliwość perspektywicznego inwestowania w budownictwo.

W budownictwie stale wprowadzamy innowacje. Udoskonalane są materiały, technologie i metody. Dzięki temu możliwe jest znaczne podniesienie jakości i trwałości konstrukcji.
NASZE WARTOŚCI
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Doświadczony budowniczy
Rygorystyczny klient
Niezawodny partner
Innowacyjny projektant
Odpowiedzialny wykonawca
Przyjazność dla środowiska. Branża budowlana jest odpowiedzialna za 38% globalnej emisji CO₂. We wszystkich naszych działaniach unikamy i łagodzimy nasz wpływ na środowisko w jak największym stopniu poprzez zmniejszenie śladu węglowego i redukcję odpadów w naszych projektach budowlanych
Rzetelność. W ciągu swojego istnienia firma wyrobiła sobie opinię odpowiedzialnego partnera w relacjach z klientami i podwykonawcami.
Jakość. Wierzymy, że wszystkie nasze budynki są dobrze zaprojektowane i zrealizowane oraz mają pozytywny wpływ na jakość życia i pracy tych, którzy z nich korzystają.
Bezpieczeństwo. Nie jest tajemnicą, że nasza branża jest ryzykowna. Niezależnie od skali projektu, zwracamy szczególną uwagę na szkolenia i treningi naszych pracowników i zawsze stawiamy na pierwszym miejscu ludzkie życie, a nie pogoń za zyskiem komercyjnym w postaci oszczędności czy napiętych terminów
Równość. Stwarzamy możliwości kariery dla wszystkich. Eliminujemy uprzedzenia i dyskryminację w zatrudnianiu i awansie korporacyjnym.
W 10-letniej historii firmy:
Ponad 70 tys. m² pomieszczeń przemysłowych.
Około 50 tys. m² budynków administracyjnych.
Ponad 250 tys. m² budynków mieszkalnych.
TrimifInzhStroy